Duchowe przygotowanie do nawiedzenia Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w archidiecezji gnieźnieńskiej II–IV 2022

Ostatnim etapem przygotowań do nawiedzenia Matki Bożej z Jasnej Góry w Jej cudownym wizerunku będą trzy pierwsze soboty lutego, marca i kwietnia oraz następujące po nich niedziele. W każdą sobotę poprowadzą nas słowa o Matce Bożej, które w ostatnich dniach swego życia wypowiedział bł. Stefan Wyszyński. Niech ten wierny syn Maryi będzie naszym przewodnikiem w oczekiwaniu
na Nawiedzenie:

 • 5–6 lutego: „Wszystko zawierzyłem Matce Najświętszej i wiem,

  że nie będzie słabszą w Polsce choćby ludzie się zmieniali”

  (16 maja 1981, po przyjęciu namaszczenia chorych).

 • 5–6 marca: „Wszystkie nadzieje, to Matka Najświętsza. I jeżeli

  jaki program – to Ona” (22 maja 1981, podczas pożegnania

  z Radą Stałą Episkopatu).

 • 2–3 kwietnia: „Może w moim życiu pomyliłem się na różnych

  mych drogach, ale nigdy nie pomyliłem się na mojej duchowej

  drodze na Jasną Górę zwycięstwa, na tej drodze nie pomyliłem

  się nigdy” (28 maja 1981, wg Marii Okońskiej na krótko przed

  śmiercią).

 


ABC SPOŁECZNEJ KRUCJATY MIŁOŚCI


„Mówi się, że czas to pieniądz. A ja wam powiem: czas to miłość!”
Stefan Kardynał Wyszyński
Jasna Góra, 1979 rok


1. Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje, bądź wrażliwy
na drugiego człowieka, twojego brata.
2. Myśl dobrze o wszystkich – nie myśl źle o nikim. Staraj się
nawet w najgorszym dostrzec coś dobrego.
3. Mów zawsze życzliwie o drugich – nie mów źle o bliźnich.
Napraw krzywdę wyrządzoną słowem. Nie czyń rozdźwięku
między ludźmi. Jednocz sercem i słowem.
4. Rozmawiaj z każdym językiem miłości. Nie podnoś głosu. Nie
przeklinaj. Nie rób przykrości. Nie wyciskaj łez. Uspokajaj
i okazuj dobroć.
5. Przebaczaj wszystko wszystkim. Nie chowaj w sercu urazy. Zawsze
pierwszy wyciągnij rękę do zgody.
6. Działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyń dobrze każdemu,
jakbyś pragnął, aby tobie czyniono. Nie myśl o tym, co tobie
jest kto winien, ale co ty jesteś winien innym.
7. Czynnie współczuj w cierpieniu. Chętnie spiesz z pomocą,
radą, pociechą, sercem.
8. Pracuj rzetelnie, bo z owoców twej pracy korzystają inni, jak ty
korzystasz z pracy drugich.
9. Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. Otwórz rękę ubogim
i chorym. Użyczaj ze swego. Staraj się dostrzec potrzebujących
wokół siebie.
10. Módl się za wszystkich, nawet za nieprzyjaciół. PO TYM CIĘ
POZNAJĄ, ŻEŚ UCZNIEM CHRYSTUSA...