Peregrynacja to uroczyste przenoszenie lub przewożenie relikwii, obrazów w celach kultowych.

Pomysł peregrynacji kopii Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej rodził się w 1956, gdy obraz Matki Boskiej Częstochowskiej niesiony był w procesji po Wałach Jasnej Góry, a zgromadzeni ludzie wołali "Matko, przyjdź do nas". Wtedy to ówczesny kustosz sanktuarium o. Teofil Krauze, generał paulinów o. Alojzy Wrzalik zrozumieli to jako inicjatywę peregrynacji kopii Obrazu po parafiach Polski. O tym pomyśle opowiedzieli prymasowi Stefanowi Wyszyńskiemu. Zamysł ten, jako ideę przygotowania polskiego Kościoła do Jubileuszu Tysiąclecia Chrztu Polski, prymas Stefan Wyszyński przedstawił po zwolnieniu z ośrodka internowania w październiku 1956. W 1957, z inicjatywy kardynała Wyszyńskiego, został wykonany duplikat obrazu. Namalował go doc. Leonard Torwirt z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ostateczna decyzja w sprawie nawiedzenia wszystkich polskich parafii i diecezji zapadła 11 kwietnia 1957 na 45. zebraniu Konferencji Episkopatu Polski. W maju 1957 kopię tę prymas Wyszyński zawiózł do Rzymu, gdzie 14 maja papież Pius XII dokonał jej poświęcenia.

 

Pierwszy etap nawiedzenia kopii obrazu trwał od 1957 roku do 1980 roku. W święto Matki Bożej Częstochowskiej, 26 sierpnia 1957 roku na Jasnej Górze nastąpił symboliczny obrzęd zetknięcia oryginalnego obrazu z poświęconą kopią. Trzy dni później, 29 sierpnia, kopia jasnogórskiej ikony rozpoczęła swą pielgrzymkę po kraju. 4 września 1966 roku obraz został siłą odebrany przez władze komunistyczne w drodze z Warszawy do Katowic.
12 października 1980 zakończył się I etap nawiedzenia wszystkich parafii w Polsce.

Drugi etap nawiedzenia kopii jasnogórskiej ikony rozpoczął się 4 maja 1985 roku w Drohiczynie i trwa do dziś. 

 

 

Peregrynacja Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w Archidiecezji Gnieźnieńskiej 2022 - 2023

Nawiedzenie cudownej kopii w Archidiecezji Gnieźnieńskiej rozpocznie się 23 kwietnia w Archikatedrze Gnieźnieńskiej. Zakończenie przewidziane jest na 18 lutego 2023 roku, również w Bazylice Prymasowskiej w Gnieźnie. 

W naszym Sanktuarium Matka Boża w cudownym jasnogórskim wizerunku ma być obecna 25 i 26 września 2022 roku. 

Oczekując tego świętego czasu trwajmy na modlitwie:

Bogarodzico Dziewico Bogiem sławiena Maryjo!
Królowo Świata i Polski Królowo!
Panno Święta, Matko Boska Częstochowska!
Oto do stóp Twoich upadam, pod opiekę się Twoją uciekam,
Przyjmij mnie i osłoń płaszczem swej dobroci.
Czuję, żem nie godzien Twoich względów,
żem wskutek grzechów moich bardzo się oddalił od Ciebie,
proszę Cię przez Krew najdroższą,
którą za mnie wylał Syn Twój Jezus Chrystus,
nie odtrącaj mnie od siebie.

Ponawiam przed Tobą wszystkie dobre postanowienia,
które uczyniłem w życiu moim.
Wsparty pomocą Twoją, przyrzekam,
że w nich wytrwam aż do śmierci.

Racz przyjąć Panno Święta, ten akt mego oddania się Tobie
i wyjednaj mi u Syna Twego, Jezusa Chrystusa,
wiarę żywą, przywiązanie niewzruszone do świętego katolickiego Kościoła, nadzieję mocną, miłość wielką, szlachetną i skuteczną.

O Maryjo Częstochowska,
od lat przeszło 600 w tym obrazie cudami słynąca,
proszę Cię pokornie, ażebym czcząc Twój cudowny wizerunek
godzien był zasłużyć na oglądanie Ciebie w krainie niebios,
o łaskawa i miłosierna Pani.

Bądź zawsze Matką moją, o Maryjo Częstochowska,
jak ja pragnę być Twoim dzieckiem.

Amen.

Maryjo Królowo Polski!
Jestem przy Tobie pamiętam! czuwam!