PARAFIA P.W. IMIENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W ZŁOTKOWIE


Nasza parafia znajduje się w północno-wschodniej części Niziny Wielkopolskiej, zwanej Pojezierzem Wielkopolsko-Kujawskim, a kościół w największej obecnie wsi Złotków.

Pierwotna osada Złotków, co jest bardzo prawdopodobne, mogła istnieć przed powstaniem państwa polskiego, bo przecież tereny między średnią Wartą i Gopłem zamieszkiwało plemię Polan, jednak pierwsza udokumentowana wzmianka o istnieniu wsi Złotków pochodzi z 1284 r. i mówi, że była ona własnością kapituły gnieźnieńskiej.

Parafia z Złotkowie została erygowana na początku XIV wieku, o czym świadczą szczegóły procesu o dziesięciny z początku XV wieku. Wiadomo też, że 7 stycznia 1405 r. Mikołaj Strzeszkowic z Ułanowa, oficjał gnieźnieński, rozstrzygał spór pomiędzy plebanem ze Złotkowa a Jakubem, plebanem kleczewskim, o przynależność parafialną wsi Jabłonka.

Na początku XVI w. parafia była mała i niezaludniona, a kościół często łupiono, kradnąc liczne wota, które były przy obrazie. Zaginęły też wszystkie dokumenty z tamtego okresu.

Pierwotny kościół parafialny zapewne istniał już w XIV w., był postawiony z drzewa dębowego z małym i większym chórem, skierowany na wschód. W 1598 r. został odremontowany po jakichś zniszczeniach. Nową wieżę przystawiono w 1782 r. W bramie kościoła stała dzwonnica obita tarcicami. Głównym patronem parafii był wtedy św. Jan Chrzciciel. Kroniki podają, że świątynia nie była specjalnie zadbana.

Zmiany nastąpiły dopiero wraz z przybyciem nowego proboszcza, ks. Apolinarego Kędzierskiego. Jego staraniem, w roku 1880 wybudowano obecną świątynię p.w. Imienia Najświętszej Maryi Panny, która została konsekrowana siedem lat później (1887). 

W 2005 r. , ze względu na kult, jakim cieszy się wizerunek Matki Bożej, ówczesny ordynariusz Archideicezji Gnieźnieńskiej Abp Henryk Muszyński ustanowił tutaj SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ ZŁOTKOWSKIEJ. 

Obecnie świątynia złotkowska przechodzi gruntowne prace konserwatorskie, które rozpoczęły się jeszcze za kadencji byłego księdza proboszcza.

W ołtarzu głównym znajduje się obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem, łaskami słynący, który, zdaniem historyków, został namalowany w XVII w., dokładniej około roku 1640 i był jedną z rozpowszechnionych kopii obrazu Matki Bożej Śnieżnej. Został on sprowadzony do Złotkowa z pobliskiego Kleczewa, a po jakimś czasie został zabrany z powrotem. Podanie głosi jednak, że następnej nocy obraz niesiony cudowną siłą powrócił do Złotkowa, a że historia powtórzyła się kilkakrotnie, zdecydowano się ostatecznie pozostawić go w złotkowskiej świątyni.

W kościele znajdują się również inne zabytki:
- chrzcielnica rokokowa z 1758 r., ze sceną chrztu Chrystusa,
- ambona późnorenesansowa z około 1600 r. ozdobiona gotyckimi malowidłami,
- stacje Drogi Krzyżowej z 1900 r.,
- ołtarz barokowy z przełomu XVII i XVIII w.