Ogłoszenia Parafialne

IV Niedziela Wielkiego Postu

22 Marca 2020 r.

  1. Dzisiaj nie będzie Mszy świętej o godz.1430. Nabożeństwo Gorzkich Żali odprawimy po Mszy świętej o godz. 1130.

  2. Zachęcam do udziału w nabożeństwach pasyjnych. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w piątek o godz. 1730, natomiast nabożeństwo Gorzkich Żali w niedzielę po Mszy świętej o godz. 1130.

  3. Uroczystość Zwiastowania Pańskiego przypada w środę. Msze święte w tym dniu będą sprawowane o godz. 900 i 1800. Tego dnia pół godziny przed każdą Mszą świętą będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu i możliwość osobistej adoracji, oraz możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty i Pojednania.

  4. Ludzi dobrej woli proszę o składanie ofiar w zakrystii lub biurze parafialnym na kwiaty do Grobu Pańskiego.

  5. W związku z korona-wirusem po każdej Mszy świętej będziemy śpiewać Suplikację. Każdego dnia kościół będzie otwarty, w dni powszednie, od godz. 900 aż do zakończenia wieczornej Mszy świętej. W tym czasie cudowny obraz Matki Bożej Złotkowskiej będzie odsłonięty.

  6. Jeśli ktoś posiada zdjęcia z peregrynacji Kopi Jasnogórskiej Pani z 1975 roku lub stare zdjęcia z naszej świątyni bardzo proszę o przyniesienie ich do mnie.

  7. Dekret Księdza Arcybiskupa Wojciecha Polaka – Prymasa Polski, który udziela dyspensy, aż do odwołania, wszystkim wiernym Archidiecezji Gnieźnieńskiej od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej w niedzielę i święta nakazane. Poniżej tekst dekretu.

 

Gniezno, dnia 20 marca 2020 r.

D E K R E T

 

W związku z trwającym stanem zagrożenia epidemicznego w Polsce, z dniem 20 marca br., zgodnie z kan. 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, udzielam do odwołania dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane wszystkim wiernym Archidiecezji Gnieźnieńskiej oraz wszystkim osobom przebywającym na jej terenie.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy św. we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcam, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcam też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

 

W tym trudnym czasie proszę wszystkich wiernych o modlitwę za osoby dotknięte wirusem, za wszystkich, którzy chorym pomagają: lekarzy, personel medyczny i służby sanitarne oraz za osoby pracujące nad wynalezieniem szczepionki. Módlmy się również o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Miłosiernemu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa.

 

 

 

                                                                                                                           † Wojciech Polak

                                                                                                               Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński

                                                                                                                                Prymas Polski