Ogłoszenia Parafialne

Uroczystość Trójcy Przenajświętszej

7 czerwca 2020 r.

  1. Dzisiaj w Kościele przeżywamy Uroczystość Najświętszej Trójcy. Dzisiaj również przypada rocznica ingresu Abp. Wojciecha Polaka, Metropolity Gnieźnieńskiego, Prymasa Polski.

  2. Po Mszy świętej o godz. 830 wymiana Tajemnic Członków Koła Żywego Różańca.

  3. W poniedziałek na godz. 1630 zapraszam dzieci, które w Uroczystość Bożego Ciała, będą przeżywać pierwszą rocznicę I Komunii świętej. Po Mszy na godz. 1830 zapraszam dzieci, wraz z rodzicami, przygotowujące się do I Komunii świętej.

  4. W czwartek przypada Uroczystość Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało) Msze święte w tym dniu będą sprawowane o godz. 830 i Uroczysta Msza święta o godz. 1100 z procesją wokół kościoła. Zakończenie przy ołtarzu polowym, gdzie odmówimy Litanię, odśpiewamy Suplikację i błogosławieństwo na cztery strony świata. Ołtarz polowy przygotowuję Liturgiczna Służba Ołtarza. Zapraszam do uświetnienia tej uroczystości Druhów Strażaków, Służbę Liturgiczną, dziewczynki sypiące kwiaty, niosących sztandary, poduszki, feretrony i różaniec. Jeśli, ktoś byłby chętny do pomocy, lub chciał ofiarować kwiaty ogrodowe, czy też kupne zapraszam na godz. 1900 w środę. W czasie trwania oktawy Bożego Ciała każdego dnia będzie procesja Eucharystyczna wokół kościoła. W niedzielę procesja będzie po Mszy świętej o godz. 1130.

  5. Na piątek 12 czerwca Ksiądz Prymas udziela dyspensy od obowiązku wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i charakteru pokutnego tego dnia.

  6. W sobotę na godz. 1900 zapraszam na Czuwanie Fatimskie.

  7. Przyszła niedziela jest drugą niedzielą miesiąca, zatem ofiary zbierane w tym dniu przeznaczone są na cele inwestycyjne.

  8. Za posprzątanie naszej świątyni bardzo dziękuję mieszkańcom Kalisk: Pani Kamińskiej Marzenie, Pani But Henryce i Pani Kamińskiej Alinie.

Wyjaśnienia z Sekretariatu KEP

W związku z przekazywaniem w mediach nieprecyzyjnych, a czasem nawet nieprawidłowych informacji dotyczących rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 964), po konsultacjach z Ministerstwem Zdrowia, proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.

 

Na uwagę zasługuje przede wszystkim § 15 ust. 8 ww. rozporządzenia Rady Ministrów: ,,Zgromadzenia organizowane w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych mogą się odbywać, pod warunkiem że w przypadku gdy zgromadzenie odbywa się w budynkach i innych obiektach kultu religijnego uczestnicy realizują obowiązek, o którym mowa w§ 18 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny, a w przypadku gdy to zgromadzenie odbywa się na zewnątrz, uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 2 m od siebie lub realizują obowiązek, o którym mowa w § 18 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny".

Obowiązek, o którym mowa w§ 18 ust. 1, to obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego.

 

Z powyższego przepisu wynika zatem, że:

1) w kościołach i innych obiektach kultu religijnego:

a) uczestnicy mają obowiązek zakrywania ust i nosa, za wyjątkiem sprawujących kult religijny,

b) nie obowiązuje żaden limit osób,

c) nie dotyczy obowiązek zachowania odległości 2 metrów między osobami; oczywiście jeśli jest możliwe, to dla względów bezpieczeństwa sani­tarnego można zachować dystans, jednak nie jest to obowiązek prawny - w budynku kościoła wystarczą maseczki;

 

2) podczas zgromadzeń poza kościołami i innymi obiektami kultu religijnego:

a) uczestnicy mają obowiązek zachowania odległości między sobą nie mniejszej niż 2 metry LUB zakrywania ust i nosa1, za wyjątkiem sprawujących kult religijny,

b) nie obowiązuje limit 150 osób.

 

Wyjaśnienia dodatkowe

Zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności zawarty w Rozporządzeniu § 15 ust. 1 i umieszczone w tym samym miejscu pozwolenie na organizację zgromadzeń do liczby 150 osób należy interpretować w łączności z ustawą Prawo o zgromadzeniach (24 lipca 2015, Dz.U. 2015 poz. 1485). Rozporządzenie mówi, że powyższe ograniczenia dotyczą zgromadzeń zdefiniowanych przez Prawo o zgromadzeniach w art. 3 (dotyczy dwóch typów zgromadzeń - zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępne dla każdego oraz zgromadzenie spontaniczne). Prawo o zgromadzeniach w art. 2 stanowi, że przepisy w nim zawarte nie dotyczą działalności kościołów i innych związków wyznaniowych.

1 Zob. także Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 roku, § 17 ust. 1